Diskusija apie situaciją darbo rinkoje

Grįžome po vasaros poilsio ir šiltų orų į nuostabų rudenį, su puikiomis temomis ir kolektyvu!

Šį kartą diskutavom apie susidariusią „revoliucinę“ situaciją darbo rinkoje, kai darbdaviai nebegali surasti tinkamų darbuotojų, o piliečiai negali susirasti tinkamo darbo… Kodėl? Ką daryti?

Klubo viešnia Ligita Valalytė, Lietuvos darbo biržos vadovė, apžvelgė situaciją darbininkiškų profesijų lygmenyje ir provincijoje, o klubietė Palmira Sirusienė, NORIU personalo sprendimų grupės vadovė – aukštos kvalifikacijos specialistų ir vadovų darbo rinkoje. Diskutavome apie tai, kuri dalis biržoje darbo ieškančių yra tikri bedarbiai, o kuri – profesionalūs „pašalpiniai“, kodėl pastaruoju metu beveik padvigubėjo „kandidatų“ su… pradiniu išsilavinimu, kaip motyvuoti jaunus žmones (Y ir Z kartas) dirbti, o ne tik „atradinėti save“ ir „ieškoti kūrybingai įveikiamų iššūkių“. Plačiau žr. YouTube Millennials in the Workforce, A Generation of Weakness – Simon Sinek

Gerai pasakyta: sunkūs laikai gimdo stiprius žmones, stiprūs žmonės sukuria gerus laikus, geri laikai, deja, gimdo silpnus žmones, o silpni žmonės sukuria sunkius laikus. Todėl istorija kartojasi. Kurioj šio ciklo vietoje dabar esam?

Naujojo klubo partnerio – Vytauto Didžiojo universiteto studijų prorektorė Laima Taparauskienė ir tarptautinių ryšių specialistas Tomas Mickevičius pristatė plačias studijų bei praktikų užsienyje galimybes, paragino aktyviau naudotis užsienio studentų įdarbinimo galimybėmis Lietuvos verslo įmonėse. Auditorija pareikalavo pasidalinti kontaktais. Bendradarbiaujam.